Keuzes voor 2018

Verdienmodellen, bedrijfsstructuren, managementinstrumenten, ketensamenwerkingen, carrièrepaden; er is de afgelopen jaren heel wat veranderd. We hebben niet te maken met een economische, maar wel met een systemencrisis. En die gaat niet vanzelf over. Wanneer er heel veel in de omgeving verandert, dringen zich steeds meer keuzes op. Ondernemers, managers en ook medewerkers worden dus voortdurend geconfronteerd met de keuze: doen we wat we altijd al gedaan hebben, of gaan we het anders aanpakken?

Gastspreker Guido Thys geeft je op zijn kenschetsende humorvolle wijze praktische handreikingen en daarnaast geven wij je de belangrijkste (fiscale) eindejaarstips. We sluiten de avond borrelend af met alle aanwezige ondernemers uit de regio.

Wil jij het nieuwe jaar gemotiveerd beginnen, meld je dan voor 24 november (gratis) aan. Ook introducés zijn van harte welkom!

Programma 28 november 2017

19.15 – 20.00 uur     Inloop
20.00 – 20.30 uur   Eindejaarstips van Ruitenburg
20.30 – 21.30 uur     Keuzes voor 2018 – Guido Thys
21.30 – 22.30 uur     Borrel