Het Kleinbedrijf Grote motor van Nederland

Economische beleidsnota Maassluis tot 2015

KvK Geldboek voor ondernemers

Detailhandelsvisie Maassluis, 4 juli 2013

ING rapport Leidt snoei tot groei?

Coalitieakkoord 2014 - 2018

Rapportage MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Netwerken op karakter van Jochem Klijn

Handboek Ondernemen 2015