Bestuur

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door:


Peter Bruinsma
voorzitter


Huub Eitjes
Secretaris


Robert Willemse
Penningmeester


Peter Smit
Algemeen Bestuurslid