Bestuur

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door:


Peter Bruinsma
voorzitter


Johan Verhoeven
Secretaris


Robert Willemse
Penningmeester


Martin van der Meer
Algemeen Bestuurslid


Peter Smit
Algemeen Bestuurslid