Geachte leden van de MOVe,

 

Namens het bestuur van de MOVe heb ik het genoegen om U uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering :

Datum : woensdag 3 oktober

Locatie : Grand café de Waker aan de Markt in Maassluis, Ridderzaal op eerste verdieping

Inloop : vanaf 19:30 met koffie en thee

Aanvang vergadering : 20:00

Na de vergadering kunnen we bijpraten onder het genot van een hapje en drankje

De volgende punten willen we met u bespreken en of besluiten :

Officiële stukken als algemeen en financieel verslag , het verlenen van decharge, mutaties in het bestuur, maar met name waar staat de MOVe nu en wat willen we gaan doen. De functie en de rol van onderneming verenigingen zijn aan verandering onderhevig. Hoe kunnen we met de MOVe hier een goede invulling aan geven. Wat mag U van het bestuur verwachten en vice versa. De afgelopen weken hebben we veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden en mogelijk partners.. Natuurlijk blijft de MOVe de belangenbehartiger naar het College toe. Bij het eerste bestuurlijke overleg gaf de wethouder aan dat we hem inspireerde en stof tot nadenken gaven. Natuurlijk moet U nut hebben van uw lidmaatschip. Samen gaan we dit realiseren. We rekenen dan ook op een hoge opkomst.

Heeft u nog punten voor de agenda, geef ze door.

Wilt u per , het liefst kerende, mail aan : secretariaat@move-maassluis.nl aangeven of u komt, of niet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huub Eitjes

Waarnemend secretaris.