Beste ondernemers van Move, Stadshart, Koningshoek, Steendijkpolder en Palet,

 

Onderstaand treft u een uitnodiging aan van Burgemeester Haan voor een trainingsavond over cybercrime. Omdat ik niet alle mailadressen van de Maassluise ondernemers heb, wil ik u vragen om deze mail door te sturen naar uw collega’s in uw winkelgebied of winkelcentrum.

Graag digitaal, zodat iedereen kan deelnemen aan het onderzoek via bijgevoegde link. U kunt dit bovenste, blauw schuingedrukte, deel verwijderen voordat u de mail doorstuurt.

 

Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

 

Met vriendelijke groet,

 

Corina Boudesteijn

Senior Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Maassluis

 

 

 

 

 

 

Maassluis, 17 oktober 2018

 

Geachte Maassluise ondernemer,

 

Een op de vijf mkb-ondernemers is slachtoffer van cybercriminelen. Dit leidt tot financiële schade, imagoschade en tijdsverlies. Dat blijkt uit onderzoek dat De Haagse Hogeschool het afgelopen jaar uitvoerde. Ook bedrijven in onze gemeente zijn slachtoffer, doordat zij vaak onvoldoende veiligheidsmaatregelen nemen. In samenwerking met de Veiligheids Alliantie Rotterdam en het Centrum voor Criminaliteitspreventie voert de Haagse Hogeschool daarom een onderzoek uit onder bedrijven in onze gemeente.

 

Vragenlijst
Uw medewerking is van groot belang voor het weerbaarder maken van bedrijven in onze gemeente. Op basis van deze informatie kunnen wij u daarnaast gericht wijzen op maatregelen voor het vergroten van de digitale veiligheid van uw onderneming. Via onderstaande link kunt u de vragenlijst invullen.

 

https://response.questback.com/haagsehogeschoolacademievooric/yxcxcacesn

 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. U kunt te allen tijde de vragenlijst afsluiten en op een later moment voortzetten. Uw bijdrage zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en anoniem verwerkt.

 

Cyber Security
De Haagse Hogeschool (HHS) heeft al jaren een leidende rol in Nederland op het gebied van cyber security, met de lectoraten Cyber Security & Safety, Cyber Security in het mkb en de opleiding Information Security Management.

 

Training
Op 14 november vindt de training ‘Cybercrime; Digitaal Veilig’ plaats. U krijgt dan de uitslag van de bovengenoemde enquête te horen. Daarnaast leren u en uw medewerkers hoe u het risico om slachtoffer te worden van cybercrime zo veel mogelijk kunt verkleinen. Daarbij gaat het niet per se over ingewikkelde technische oplossingen, maar met name over eenvoudig te nemen maatregelen en uw eigen gedrag. U krijgt inzicht in wat er op dit moment al speelt en collega-ondernemers vertellen u wat hen is overkomen en wat daarvan de gevolgen zijn geweest.

 

De training is geheel kosteloos en wordt u aangeboden door de gemeente Maassluis, de Veiligheids Alliantie Rotterdam (VAR) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om ondernemers en inwoners voor te lichten over cybercrime. De aangiftecijfers geven aan dat cybercrime aan het toenemen is, terwijl het aantal woninginbraken in de stad aanzienlijk daalt.

 

Locatie en programma
De bijeenkomst voor u en uw medewerkers vindt plaats in het stadhuis (Burgerzaal)

18.00u.           Ontvangst met koffie/thee en een broodje

18.45u.           Welkom door dagvoorzitter en opening door burgemeester Haan, inclusief toelichting programma

19.00 u.          Presentatie nulmeting MKB door de Haagsche Hogeschool

19.15 u.          Training

20.45 u.          Napraten en een drankje

 

 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de trainingsavond via de website www.ccvdigitaalveilig.nl

 

Voor vragen of op opmerkingen over het onderzoek of over de vragenlijst kunt u terecht bij de onderzoeker, dhr. Raoul Notté, via r.j.notte@hhs.nl.

Voor vragen over de trainingsavond kunt u terecht bij Corina Boudesteijn, sr. beleidsadviseur veiligheid gemeente Maassluis via c.a.boudesteijn@maassluis.nl of 010 5931735.

 

Ik reken op de komst van u en uw medewerkers. Aan het eind van de avond ontvangt u (gratis) een zogenaamde Kryptonizer die u helpt uw wachtwoorden te beveiligen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Edo Haan

Burgemeester