Starlight Care

Starlight Care

Starlight Care biedt hulp en ondersteuning bij de persoonlijke verzorging. Onder persoonlijke verzorging vallen alle Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). Je ziet vaak dat het voor cliënten erg lastig is om hulp te hebben bij de persoonlijke verzorging. Het is iets heel intiems en vaak ook confronterend als je het niet zelf (meer) kan. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat er een goede vertrouwensband is en er integer gewerkt wordt. Dit maakt het voor de cliënt een stuk aangenamer.