Op donderdagavond 10 oktober vond in de Ridderhof de Algemene Ledenvergadering van de MOVe plaats. Voorafgaand aan de vergadering waren ook enkele leden van het bestuur van Stichting ‘De Rode Mijter‘ (de Sinterklaasintocht) uitgenodigd.

Bedrag van € 3.000,- voor ‘Stichting De Rode Mijter’
Voorzitter Peter Bruinsma blikte terug op de haringparty eerder dit jaar, waarvan een deel van de opbrengst bestemd is voor de sinterklaasintocht.
Namens de stichting nam Anton Wesselius symbolisch het bedrag van € 3.000,- in ontvangst.

Algemene ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering werden onder meer het jaarverslag en het financieel verslag behandeld. De aanwezige leden verleenden het bestuur decharge, ondersteund door een welgemeend applaus. Waardering dus voor de inspanningen van het bestuur.

Kansen met Riverboard en Green Businessclub Waterweg
Daarna hield voorzitter Peter Bruinsma een inspirerend betoog over de kansen die er liggen. Met name door de samenwerking met de Riverboard / Green Business Club Waterweg, maar ook met elkaar. Denk bijvoorbeeld ook aan het zorgen voor lokale aanbesteding, innovatie, retail, horeca, Winkelcentrum Koningshoek en het Stadshart. Laten we ons, verenigd in de MOVe, als één aanspreekpunt naar de Gemeente opstellen.

Actief leden werven
Het bestuur deed ook een oproep om actief mee te werken aan het krijgen van nieuwe leden. Kent u geïnteresseerde ondernemers? Vraag dan naar het formulier bij Huub Eitjes. Bij het bestuur kan men ook terecht om een keer vrijblijvend af te spreken. Mail dan naar secretariaat@move-maassluis.nl of gebruik het mailformulier op de Website: https://move-maassluis.nl/contact-2/