Mede dankzij de inbreng van de MOVe tijdens het bestuurlijk overleg met de gemeente, is het aantal bussen die het vervangend vervoer verzorgen in de spits uitgebreid met 8 bussen.

Zie ook het nieuws hierover op WOS.

Deze regeling is al een tijdje van kracht, maar pas kort geleden is ons gebleken dat onze inbreng tijdens het bestuurlijk overleg hieraan heeft bijgedragen.