Het 1e bestuurlijk overleg van 2018 heeft afgelopen maandag, 12 februari plaatsgevonden. Namens de Gemeente waren wethouder Sjef Evers, beleidsmedewerkers economie Charlotte Kaman-van der Hout en Thomas Mestrini aanwezig. De MOVe werd vertegenwoordigd door voorzitter Peter Bruinsma en secretaris Johan Verhoeven.

Onderzoek bedrijventerreinen

In vervolg op het in december al aangekondigde onderzoek, als verdieping van het onderzoek van de MRDH, is het onderzoek naar bedrijventerreinen in Maassluis van start gegaan. Een interview met de wethouder heeft reeds plaatsgevonden. Ook een aantal bedrijven zal benaderd worden voor een interview. Tevens is er een enquête verstuurd naar ondernemers in Maassluis om te horen welke behoefte ondernemers hebben. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan kan dat alsnog via www.maassluis.nl/ondernemersenquete.

Naar verwachting zal het onderzoek binnen een maand of twee zijn afgerond.

Nieuwe winkelstraat

Met steun van de Gemeente en de Rabobank is het Stadshart van start gegaan met het De Nieuwe Winkelstraat-in-actie-traject. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren. De kick-off heeft plaatsgevonden en was druk bezocht. Zaken als inspelen op niche markten en gebruik van Google voor bedrijven en daarbij dezelfde openingstijden aangeven, zijn daarin naar voren gekomen. Je kunt het als winkelier niet alleen winnen. Diverse voorbeelden onderschreven de uitspraak dat samenwerken noodzaak is.

Ervaar Maassluis

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Stichting Promotie Maassluis bleek duidelijk dat het verbinden van de eilandjes een belangrijke functie is voor SPM. Aan de ondernemerskant is tijdens de gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd gebleken dat de MOVe een vergelijkbare rol binnen het netwerk van ondernemers kan oppakken. Uiteraard is hier veel overlap en versterking van de twee partijen mogelijk. Tijdens het bestuurlijk overleg was de datum van overleg tussen SPM en de MOVe al bekend (en die heeft ondertussen al plaatsgevonden)

Woningbouw in Maassluis

Op de vraag van Peter Bruinsma hoeveel woningen er in Maassluis gebouwd gaan worden, geeft wethouder Evers aan dat er gemiddeld 100 woningen per jaar opgeleverd worden. Door de gezinsverdunning (minder inwoners per gezin/adres) is de meeste bouw voor eigen inwoners.

Stroomopwaarts

14 maart spreken de MOVe en wethouder Evers, het werkleerbedrijf en Stroomopwaarts elkaar. Dan zal het vooral gaan over wat de middelen zijn waar Stroomopwaarts nu over beschikt.

Bij de aansluiting onderwijs en techniek is ook gesproken over de samenwerkingen op dit gebied. Ook voornamelijk het onderbrengen van Stroomopwaarts medewerkers bij bedrijven is een aandachtspunt. Het is namelijk erg belangrijk dat dit op een goede manier gaat, negatieve ervaringen zijn namelijk funest voor de toekomstige samenwerking.

 

Groei van vacatures

Het wordt voor bedrijven steeds lastiger technische vacatures te vervullen. Hier zal het bedrijfsleven moeten zoeken naar wegen om de jeugd te laten zien waarom ze voor techniek moeten kiezen en natuurlijk bij hun bedrijf te komen werken.

Tussen diverse instanties zijn ook gesprekken gaande om de aansluiting tussen scholing en behoefte van bedrijven weer te repareren. Hier komen ideeën langs als omscholing bij Stroomopwaarts, oprichten van bedrijfsscholen of breed technisch basis onderwijs door de bestaande scholen, gevolgd door specialisatie tijdens interne scholing door het bedrijf.

De geplande data voor de volgende bestuurlijke overleggen zijn:

Maandag 23 April                        10:00 – 11:30

Maandag 4 Juni                           10:00 – 11:30

Maandag 30 Juli                          10:00 – 11:30

Maandag 24 September             10:00 – 11:30

Maandag 19 November              10:00 – 11:30

 

Heeft u als MOVe lid een vraag, idee of een mogelijk initiatief voor het bestuurlijk overleg, dan horen we dat graag.